hệ thống
- QR Order
- QR Order

Mã QR Order là một hệ thống cho phép khách hàng gọi món bằng cách quét mã QR trực tiếp ngay trên điện thoại thông minh, làm cho việc gọi món trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chi tiết
Cloud Wifi

Hệ thống High Performance Cloud Wifi chất lượng cao có thể phục vụ hàng trăm hoặc hàng nghìn người dùng cùng lúc với tốc độ nhanh chóng và không xảy ra trường hợp nghẽn mạng.

Chi tiết